ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
วีดีโอคู่มือการใช้งาน


การยื่นคำขอใบอนุญาต ให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภ.ท.10เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0