ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542


ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ หรือเข้าสู่ระบบ

เพื่อการใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาศึกษาวิธีใช้งานที่เมนูด้านล่าง
เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0