ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
วีดีโอคู่มือการใช้งาน


ลงทะเบียนสถานประกอบการสำหรับนิติบุคคลเวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0