ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
คำถามที่พบบ่อย
2. หากพบข้อขัดข้องการใช้งานระบบสามารถแจ้งได้ที่ช่องทางใด

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อขัดข้องที่พบพร้อมแนบภาพประกอบได้ทาง  E-mail : hcscdtam@gmail.com


เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0