ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
วีดีโอคู่มือการใช้งาน


วิธีการแก้ไขปัญหาเปิดแผนที่ไม่ได้ เบราว์เซอร์ Safari

วิธีแก้ไขปัญหาเปิดแผนที่ในหน้าจัดการข้อมูลสถานประกอบการไม่ขึ้น ระบบ IOS เบราว์เซอร์ Safari 


เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0