ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542


ลงทะเบียนบัญชีใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำขออนุญาต / เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ

เพื่อการใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาศึกษาวิธีใช้งานที่เมนูด้านล่าง
เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0